Klachtenregeling

Klachtenregeling / vertrouwenspersoon

Wanneer er een conflict ontstaat tussen een student en het bestuur van de opleiding of een docent kan de student contact opnemen met de klachtencommissie c.q. vertrouwenspersoon.

Opleidingscentrum Espavo zal in geval van conflicten tussen studenten, docenten, medewerkers en bestuur als eerste een gesprek aangaan om tot bemiddeling te komen. In de gevallen waarin dit niet voldoet, treedt de hieronder opgenomen klachtenregeling in werking.

Voor klachten die niet door middel van een gesprek opgelost kunnen worden, kan men contact opnemen met:

Hanneke Huurman
ln.namruuhekennahobfsctd@ofni
06 51436051

Wouter Rijm
ln.tenalpobfsctd@mjirretuoW
06-51218800

Extra lid van deze commissie is Margot van Poppel, zij kan door Hanneke en/of Wouter gevraagd worden inzake een klacht.

De klachtencommissie zal klachten behandelen inzake de geschillen.
Inhoudelijke klachten over de opleidingen en het cursusmateriaal kunnen kenbaar gemaakt worden aan de directie van het instituut.
Voor alle klachten geldt dat deze schriftelijk/per email moeten worden ingediend bij de betreffende persoon. Binnen 2 weken zal er een reactie gegeven worden. De afhandelingstermijn van de klacht bedraagt 8 weken.

Het oordeel van bovengenoemde personen is bindend.

Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Scroll naar boven